BADMINTON Zdrowy Styl Życia

Regulamin

wtorek, 15 listopad 2016 14:15

Organizator: Pracownia Rekreacyjno Sportowa „eMKa” Mirosław Kabaciński,

Cele: - popularyzacja gry w badmintona,
• stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji,
• integracja osób grających w badmintona z Kołobrzegu i okolic,
• badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu,
• wyłonienie najlepszych badmintonistów w Regionie w kategorii:
• gra pojedyncza mężczyzn,
• gra pojedyncza kobiet,
• gra mieszana,
• gra podwójna męska,

Termin i miejsce:
- mecze rozgrywane będą w
Sali sportowej Jednostki Wojskowej przy ul Koszalińskiej 76,
Wtorek – godz. 18:15, 19:10, 20:00)
- kalendarz opublikowany będzie na bieżąco po dokonaniu zgłoszeń zawodników,

System rozgrywek:
- mecze rozgrywane będą w systemie „każdy z każdym”, jedna rundę,
- po zakończeniu pierwszej rundy i zamknięcia listy zgłoszeń w tym cyklu rozgrywek organizator w porozumieniu z uczestnikami ustali dalszy system rozgrywek,
- po rozegraniu wszystkich meczów i zsumowaniu punktów zostanie wyłoniony zwycięzca,

Kategorie:
Liga rozgrywana będzie w kategoriach:
1. gra pojedyncza kobiet,
2. gra pojedyncza mężczyzn,
3. gra podwójna mieszana,
4. gra podwójna męska,
Kategoria rozgrywana będzie gdy do ligi przystąpi minimum sześciu zawodników/czek i czterech par.

Mecz:
- mecz trwa do dwóch wygranych setów,
- set I i II wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska 21 pkt. z różnicą minimum dwóch punktów. W przypadku remisu 29 : 29 wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie 30 punkt,
- set III, wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska 15 punktów z różnicą minimum dwóch punktów. W przypadku remisu 20 : 20 wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie 21 punkt,

Zmiana stron kortu:
- po zakończeniu I i II seta zawodnicy zmieniają strony kortu,
- w secie III, kiedy pierwszy z zawodników zdobędzie 8 punkt, zawodnicy zmieniają strony kortu,
- zawodnicy mają prawo do dziesięciominutowej rozgrzewki na korcie,
- każdy z zawodników ma prawo do jednej minutowej przerwy w każdym secie, 2 minutowej między setami.
- rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZBad,

Punktacja do tabeli:
- za zwycięstwo 2:0 w setach, zwycięzca otrzymuje 3 punkty, przegrany 0 punktów,
- za zwycięstwo 2:1 w setach, zwycięzca otrzymuje 2 punkty, przegrany 1 punkt,
- lotki zapewnia organizator.
- w przypadku kiedy zawodnik nie będzie mógł stawić się na mecz zgodnie z terminarzem, jest zobowiązany powiadomić organizatora i przeciwnika (SMS lub e-mail) najpóźniej 1 dzień przed planowanym meczem,
- organizator w porozumieniu z zainteresowanymi zawodnikami wyznaczy drugą datę rozegrania zaległego meczu,
- w jednej rundzie dozwolone jest przełożenie maksymalnie 2 meczów wyznaczonych w pierwszym terminie.
Jeśli drugi mecz nie dojdzie do skutku organizator zmuszony jest przyznać zawodnikowi walkower,
- po 2 przyznanych walkowerach organizator zmuszony jest skreślić zawodnika z ligi,

Uczestnictwo:
- do NALB zgłaszać mogą się wszyscy, bez ograniczeń wiekowych i płciowych,
- kolejność rozgrywanych meczów jak i szczegółowy terminarz zostanie opracowany i podany po zakończeniu zgłoszeń uczestników, przez organizatora na stronie: www.badminton.kolobrzeg.pl.
- uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza i nie zapewnia opieki medycznej podczas rozgrywek,
- udzielana będzie opieka doraźna (apteczka),
- uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas rozgrywek i przestrzegania zasad fair play na hali,
- obowiązuje strój sportowy,
- organizator nie zapewnia rakiet do gry w badmintona,
- organizator zapewnia nową lotkę do rozgrywania meczów
(Yonex Mavis 350 niebieska, koszyk biały),
- w przypadku używania innych lotek, gracze zabezpieczają je we własnym zakresie,

Sędziowanie:
- zawodnicy sędziują samodzielnie, chyba, że zorganizują sędziego we własnym zakresie akceptowanego przez obie strony,
- organizator zapewnia sędziego głównego, który decydują o sprawach spornych,

Opłata startowa:
- 50 zł. - wpisowe do ligi za cały sezon (za jedną kategorię),
- 90 zł. - wpisowe do ligi za cały sezon (za dwie lub trzy kategorie),
Gra pojedyncza: - 10 zł. - za każdy mecz od osoby,
Gra podwójna: - 12 zł. - za parę w grze podwójnej,
Wpisowe można wpłacić osobiście podczas zajęć badmintona lub przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK 70 1090 2659 0000 0001 3130 0158
z dopiskiem: II edycja NALB

Nagrody:
- za miejsce 1 puchar, medal (nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.)
- za miejsca 2- 3 medale (nagrody rzeczowe o wartości 50 zł.)
- pozostałym zawodnikom za udział w lidze pamiątkowe dyplomy,
- nagrody rzeczowe według możliwości Organizatora.

Zgłoszenia:
- chętni do udziału w NALB proszeni są o zgłaszanie się poprzez przesłanie e-maila na adres: info@prs.kolobrzeg.pl , lub sms na numer 608 331 363
W zgłoszeniu należy podać:
Nazwisko i Imię, datę urodzenia, miejscowość, kategorię

Postanowienia końcowe:
- informacje i komunikaty na temat ligi będą umieszczone pod adresem: www.badminton.kolobrzeg.pl, oraz w mediach lokalnych,
- osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów,
- w sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje organizator,
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na hali,
- przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

Ostatnio zmieniany wtorek, 15 listopad 2016 14:46

Więcej w tej kategorii:

Ostatnio dodane

Logowanie

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.