BADMINTON Zdrowy Styl Życia

Regulamin

poniedziałek, 25 wrzesień 2017 09:26

REGULAMIN:

 

Organizator: Pracownia Rekreacyjno Sportowa „eMKa” Mirosław Kabaciński,

 

Cele: - popularyzacja gry w badmintona,

  • stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji,
  • integracja osób grających w badmintona z Kołobrzegu i okolic,
  • badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu,
  • wyłonienie najlepszych badmintonistów w kategoriach:

- gra pojedyncza mężczyzn,

- gra pojedyncza kobiet,

- gra mieszana,

- gra podwójna męska

 

Termin i miejsce:
Mecze rozgrywane będą w:

- Sali sportowej Jednostki Wojskowej przy ul. Koszalińskiej 76

W każdy wtorek – godz. 18:10, 18:50, 19:30, 20:10

- Sali  OPP przy ul. Mazowieckiej 1

Jeden dzień weekendowy w miesiącu.
Kalendarz opublikowany będzie na bieżąco po dokonaniu zgłoszeń zawodników

System rozgrywek:
- po zakończeniu zapisów i zamknięciu listy zgłoszeń organizator w porozumieniu z uczestnikami ustali system rozgrywek,
- po rozegraniu wszystkich meczów i zsumowaniu punktów zostanie wyłoniony zwycięzca,

Kategorie:

Liga rozgrywana będzie w kategoriach:

  1. gra pojedyncza kobiet,
  2. gra pojedyncza mężczyzn,
  3. gra podwójna mieszana,
  4. gra podwójna męska

Kategoria rozgrywana będzie gdy do ligi przystąpi minimum pięciu zawodników/czek i cztery pary.

 

Mecz:
- mecz trwa do dwóch wygranych setów,
- set I i II wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska 21 pkt. z różnicą minimum dwóch punktów. W przypadku remisu 29 : 29 wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie 30 punkt
- set III, wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska 15 punktów z różnicą minimum dwóch punktów. W przypadku remisu 20 : 20 wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie 21 punkt

Zmiana stron kortu:
- po zakończeniu I i II seta zawodnicy zmieniają strony kortu,
- w secie III, kiedy pierwszy z zawodników zdobędzie 8 punkt, zawodnicy zmieniają strony kortu,
- zawodnicy mają prawo do pięciominutowej rozgrzewki na korcie,
- rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZBad,

Punktacja do tabeli:

- za rozegranie meczu każdy zawodnik otrzymuje 1 punkt,
- za zwycięstwo 2:0 w setach, zwycięzca otrzymuje 3 punkty, przegrany 0 punktów,
- za zwycięstwo 2:1 w setach, zwycięzca otrzymuje 2 punkty, przegrany 1 punkt,

- za zwycięstwo walkowerem, zwycięzca otrzymuje 4 punkty, przegrany 0 punktów,

- możliwa punktacja: 4:0, 4:1, 3:2,
- lotki zapewnia organizator.
- w przypadku kiedy zawodnik nie będzie mógł stawić się na mecz zgodnie z terminarzem, jest zobowiązany powiadomić organizatora i przeciwnika (SMS lub e-mail) najpóźniej 1 dzień przed planowanym meczem,
- organizator w porozumieniu z zainteresowanymi zawodnikami wyznaczy drugą datę rozegrania zaległego meczu,
- w całych rozgrywkach dozwolone jest przełożenie maksymalnie 2 meczów wyznaczonych w pierwszym terminie.

Jeśli drugi mecz nie dojdzie do skutku organizator zmuszony jest przyznać zawodnikowi walkower,
- po 2 przyznanych walkowerach organizator zmuszony jest skreślić zawodnika z ligi,
- kolejność rozgrywanych meczów jak i szczegółowy terminarz zostanie opracowany i podany po zakończeniu zgłoszeń uczestników, przez organizatora na stronie: www.badminton.kolobrzeg.pl.

Uczestnictwo:
- do NALB zgłaszać mogą się wszyscy, bez ograniczeń wiekowych
- uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza i nie zapewnia opieki medycznej podczas rozgrywek,
- udzielana będzie opieka doraźna (apteczka),

- osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów,
- uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas rozgrywek i przestrzegania zasad fair play na hali,
- obowiązuje strój sportowy,
- organizator nie zapewnia rakiet do gry w badmintona,

- organizator zapewnia nową lotkę do rozgrywania meczów

(Yonex niebieska, koszyk biały),

- w przypadku używania innych lotek, gracze zabezpieczają je we własnym zakresie,

Sędziowanie:
- zawodnicy sędziują samodzielnie, chyba, że zorganizują sędziego we własnym zakresie akceptowanego przez obie strony,
- organizator zapewnia sędziego głównego, który decydują o sprawach spornych

Opłata startowa:
- 60 zł. - wpisowe do ligi za cały sezon (za jedną kategorię)

- 100 zł. - wpisowe do ligi za cały sezon (za dwie kategorie)

- 140 zł. - wpisowe do ligi za cały sezon (za trzy kategorie)

Gra pojedyncza: - 10 zł. - za każdy mecz od osoby,

Gra podwójna: -   15zł. - za parę w grze podwójnej,

Wpisowe można wpłacić osobiście podczas zajęć badmintona lub przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK 70 1090 2659 0000 0001 3130 0158    z dopiskiem: III edycja NALB

Nagrody:
- za miejsce 1 puchar, medal (nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.)
- za miejsca 2- 3 medale (nagrody rzeczowe o wartości 50 zł.)
- pozostałym zawodnikom za udział w lidze pamiątkowe dyplomy,
- nagrody rzeczowe według możliwości Organizatora.

Zgłoszenia:
- chętni do udziału w NALB proszeni są o zgłaszanie się poprzez przesłanie e-maila na adres: info@prs.kolobrzeg.pl , lub sms na numer 608 331 363

W zgłoszeniu należy podać:

Nazwisko i imię, datę urodzenia, miejscowość, kategorię

Postanowienia końcowe:
- informacje i komunikaty na temat ligi będą umieszczone pod adresem: www.badminton.kolobrzeg.pl, oraz w mediach lokalnych,

- uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

- uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku (wizerunku dziecka) w celach promocyjnych Organizatora
- w sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje organizator,
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na hali,

- przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Więcej w tej kategorii:

Ostatnio dodane

Logowanie

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.