BADMINTON Zdrowy Styl Życia

Korty znajdują się na terenie Jednostki Wojskowej, na której obowiązują regulaminy
wejścia nadrzędne do regulaminu wynajęcia kortu.

 

REGULAMIN
1. Wejście osoby, czy grupy na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych punktów regulaminu korzystania z kortów do badmintona w hali sportowej, oraz zatwierdzeniem znajomości zasad gry.
2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Istnieje możliwość zarezerwowania kortu od połowy godziny, ale tylko w przypadku rezerwacji dokonanej tego samego dnia lub z dnia na dzień o ile istnieje taka możliwość w grafiku kortów.
3. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, sms. +48 608 331 363
4. Rezerwując kort należy podać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i numer dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do wejścia na teren jednostki wojskowej, komunikacji i weryfikacji rezerwacji.
Odwołanie rezerwacji należy zgłosić telefonicznie, nie później niż na 8 godziny przed terminem gry!
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn technicznych o czym jak najszybciej poinformuje zainteresowanych, składając alternatywną propozycję.
6. W przypadku, gdy rezerwacja kortu zbiega się z godziną zamknięcia sali, prosimy graczy o opuszczenie obiektu do 15 minut po jego zamknięciu.
7. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z kortów w obecności opiekuna prawnego.
8. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu niepozostawiającym śladów na nawierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non - marking (kauczukową) przeznaczoną do sportów halowych.  Używanie innego obuwia niesie za sobą konsekwencję wyproszenia z kortów bez zwrotu płaty za kort, jak również obciążenie kosztami czyszczenia nawierzchni.
9. Z kortów do badmintona mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu dyscypliny sportowej. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy powiadomić obsługę przed zajęciami.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu gracza spowodowany zaniedbaniem stanu, a także za kontuzje i urazy wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
11. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność.
12. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm do intensywnego wysiłku fizycznego.
13. Zabrania się wnoszenia na kort napojów słodkich i gazowanych, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort oraz przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
14. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.
16. Wypożyczenie sprzętu odbywa się według aktualnego cennika i obowiązuje na jedną godzinę zegarową. W przypadku przedłużenia pobytu na korcie należy uiścić opłatę adekwatną do spędzonego czasu.
17. Wypożyczanie sprzętu do gry w badmintona wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za ewentualne jego uszkodzenie, w wysokości 100 % jego wartości.
18. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego rakiety i może domagać się wypożyczenia innej, jeżeli jej stan techniczny budzi wątpliwości.
19. Zwracając rakietę należy niezwłocznie po zakończeniu gry zostawić ją prowadzącemu zajęcia. 
20. Zabrania:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b)używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
21. Wykupienie karnetu nie jest jednoznaczne z rezerwacją kortów w dowolnie wybranym terminie.
22. Opłaty należy dokonać według aktualnego cennika. 
23. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie, o czym poinformuje wszystkie osoby użytkujące.
24. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz. 883 z pzm), Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów "eMKa" oraz promowania działań związanych z czynnym uprawianiem sportu.

 

Informacje na stronie: www.badminton.kolobrzeg.pl
Kontakt: e-mail: rit.umirka@wp.pl
Tel. Kom. +48 608 331 363

Ostatnio dodane

Logowanie

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.