BADMINTON Zdrowy Styl Życia

REGULAMIN ZAJĘĆ BADMINTONA:

I. Uczestnictwo w zajęciach badmintona jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
II. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się na określony dzień i godzinę.
III. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę uczestników zajęć.
IV. Płatności za zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać z góry najpóźniej w dniu ostatnich zajęć poprzedniego miesiąca, za miesiąc następny.
V. Płatności za pojedyncze zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać przed przystąpieniem do zajęć.
VI. Aktualny cennik zawarty jest na stronie internetowej: www.badminton.kolobrzeg.pl.
VII. W ramach opłaty Organizator zapewnia:
1. Miejsce na korcie (maksimum 4 osoby),
2. Przez pierwsze dwa miesiące rakietę i lotki,
VIII. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej umniejszenia.
IX. Organizator umożliwia odrobienie zgłoszonej w terminie nieobecności na warunkach:
1. Tylko zgłoszone w terminie nieobecności podlegają możliwości odrobienia zajęć.
2. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej po terminie zajęcia przepadają.
3. Termin zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach mija o godzinie 10:00 w dniu zajęć,
4. Nieobecności należy zgłaszać wyłącznie:
mailowo: info@prs.kolobrzeg.pl lub SMS +48 608 331 363.
5. Termin odrobienia zajęć należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia.
6. Nieobecność na zajęciach można odrobić tylko w terminie do 30 dni od daty nieobecności.
7. Zajęcia można odrabiać zarówno przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności.
8. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
X. Za rzeczy wartościowe pozostawione na sali, a także w szatni organizator nie odpowiada.
XI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć ubezpieczają się we własnym zakresie.
XII. Na zajęcia można wejść tylko w zmienionym obuwiu o niebrudzącej podeszwie. Uczestników zajęć obowiązuje „Regulamin Sali” właściciela.
XIII. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie swego wizerunku (wizerunku dziecka) w celach promocyjnych Organizatora.
XIV. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
XV. Regulamin jest dostępny na stronie: www.badminton.kolobrzeg.pl.

Ostatnio dodane

Logowanie

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.